Най-Добрите Детски Столчета за Кола

Най-Добрите Детски Столчета за Кола 2022

Тръгвате на път, но наред с всички останали приготовления, трябва да се погрижите и за безопасността, особено щом ще пътувате заедно с Вашето дете! Законът и мерките за безопасност налагат всеки пътник да пътува със закопчан през гърдите автомобилен колан, а всяко дете трябва да пътува в надеждно и добре обезопасено столче, понеже дребният им ръст не позволява използването на коланите на автомобил...

Lost Password