Най-Добрите Бягащи Пътеки

Най-Добрите Бягащи Пътеки за 2022

Последните една-две години бяха предимно изпълнени с по-кратки и по-продължителни ограничителни периоди, в които повечето от нас загубиха жизнения си тонус и активността в движенията си. Други пък преминаха на работа в home-office атмосфера и от активен, начинът им на живот стана пасивен и застоял, редом с всички останали негативни последици за здравословното състояние, като натрупване на излишни ...

Lost Password